PUBLICATIONS

2022

 • Chiaraluce L, Festa G, Bernard P, Caracausi A, Carluccio I, Clinton JF, Di Stefano R, Elia L, Evangelidis CP, Šebela S, et al. The Near Fault Observatory community in Europe : a new resource for faulting and hazard studies. Annals of geophysics. 2022, vol. 65, no. 3, str. 1-18, DOI: 10.4401/ag-8778.
 • Šebela S, Năpăruş-Aljančič M, Novak U, Čeligoj Biščak, J. Implementation of RI-SI-EPOS project – SLO KARST NFO. In: ŠVARA, Astrid (ed.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ed.), GABROVŠEK, Franci (ed.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book: Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. pp. 128-129.
 • Šebela, Stanka. EPOS activities in Slovenia. Presentation at the internationl event “EPOS SP Project Workshop – Integration of EPOS ERIC new members”, June 8, 2022, Postojna, Slovenia.
 • Kogovšek Blaž. 2022. Characterization of a karst aquifer in the recharge area of Malenščica and Unica springs based on spatial and temporal variations of natural tracers : dissertation. Nova Gorica: [B. Kogovšek], 2022. XII, 242 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7168. [COBISS.SI-ID 99189763]

2021

 • Šebela, Stanka. Natural and anthropogenic impacts on cave climates: Postojna and Predjama show caves (Slovenia), (Earth and planetary sciences). 1st ed. [S. l.]: Elsevier, 2021. 274 str. ISBN 978-0-12-822954-5. PDF. doi: 10.1016/B978-0-12-822954-5.00001-9. [COBISS.SI-ID 64999683].
 • Šebela, Stanka. RI-SI-EPOS project: e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku “EPOS ERIC and EPOS SP – Integration of Balkan countries”, 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794883].
 • Slabe, Tadej, Šebela, Stanka. Welcome speech : e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku “EPOS ERIC and EPOS SP – Integration of Balkan countries”, 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794627].
 • Mulec J, Oarga-Mulec A, Skok S, Šebela S, Cerkvenik R, Zorman T, Holko L, Eleršek T, Pašić L. Emerging ecotone and microbial community of a sulfidic spring in the reka River near Škocjanske jame, Slovenia. Diversity. 2021, vol. 13, iss. 12, str. 1-20, ilustr. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/12/655, DOI: 10.3390/d13120655. [COBISS.SI-ID 88885251]
 • Čeligoj Biščak J., Pipan, T., Šebela S., Krebelj M., Aljančič M. 2021. Development of research infrastructure (RI) for the international competitiveness of the development of Slovenian RI space -RI-SI-EPOS and RI-SI-LifeWatch. In: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology – local and general aspects: [within international year of karst and caves]; 28th International Karstological School Classical Karst: abstracts & guide book. Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pg. 82. PDF.
 • Blatnik M., Obu J., Košutnik J. 2021. Ice thickness measurements in ice caves using terrestrial LiDAR scanner : examples from Slovenia. In: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology – local and general aspects [within international year of karst and caves] : 28th International Karstological School Classical Karst; abstracts & guide book: Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pg. 78. [COBISS.SI-ID 70544131].
 • Novak U., Šebela S., Ravbar N. 2021. The use of new technologies for understanding structural geology and hydrogeology of the karst unsaturated zone. In: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology – local and general aspects [within international year of karst and caves]; 28th International Karstological School Classical Karst: abstracts & guide book, Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, str. 112. [COBISS.SI-ID 70546947].
 • Triglav Čekada M., Vreča P., Polajnar D., Sinjur I., Blatnik M., Kobal M., Bajcer B. in  Pavšek M., 2021. SEKCIJA ZA KRIOSFERO poročilo o delu v 2020 Skupščina, Ljubljana, 28. 1. 2021 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO. PDF
 • Ravbar, N., Petrič, M., Blatnik, M., Švara, A. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. Link. [COBISS.SI-ID 61336323]
 • Šebela S., 2021. Raziskovalna infrastruktura RI-SI-EPOS na področju krasoslovja. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 7-13, Pdf. [COBISS.SI-ID 56518915]
 • Čarman M., Jesenko T., Šebela S., Zupančič P., Birko D. in Živčić M. 2021. Pomen mreže prenosnih potresnih opazovalnic RI-SI-EPOS jugovzhodno od Postojne. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12. Pdf. [COBISS.SI-ID 56519171]
 • Čarman M. 2021. Uporaba navzkrižne korelacije za detekcijo potresov v potresnih nizih. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12, PDF.

2020

 • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. PDF.
 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
 • ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ŽIVČIĆ, Mladen, MALI, Marko, KREBELJ, Matej, ČELIGOJ, Jasmina, PANČUR, Luka, PAHOR, Jurij, ČARMAN, Martina, ZUPANČIČ, Polona, GOSAR, Andrej. Mreža prenosnih potresnih opazovalnic južno od Postojne – “RI-SI-EPOS”. [Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020]. PDF. [COBISS.SI-ID 28949763].