PUBLICATIONS

2023

 • Šebela, S, Novak, U, Kogovšek, B. Air Pressure Perturbations in Karst Caves and Waters after the Hunga Tonga–Hunga Ha’apai Volcano Eruption on 15 January 2022. Atmosphere 2023, 14, 1088. https://doi.org/10.3390/atmos14071088.
 • Šebela, S, Novak, U. Geological structure of karst stratigraphical windows at Škocjan Caves, Slovenia. SN Appl. Sci. 5, 104 (2023). https://doi.org/10.1007/s42452-023-05330-x [COBISS.SI-ID 146031875]
 • Šebela, S., Tasič, I., Pahor, J. , Mali, M., Novak, U., Aljančič, M.. Development of SLO KARST Near Fault Observatory site in SW Slovenia. Carbonates Evaporites 38, 43. https://doi.org/10.1007/s13146-023-00864-y
 • Švara, A, Mihevc, A, Zupan Hajna, N. Active and relict contact karst morphological forms of the Slavina corrosional plain = Aktivne in reliktne kontaktno-kraške morfološke oblike Slavinskega ravnika. Acta carsologica. 2022, vol. 51, no. 2, str. 21-41. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/10788/10844, DOI: 10.3986/ac.v51i2.10788. [COBISS.SI-ID 142189315]
 • Knez, M, Liu, H, Slabe T. Clustered stone forest in Pu Dou Chun (Yunnan, China) = Gručasti kamniti gozd v Fižolji vasi (Pu Dou Chun, Junan, Kitajska). Acta carsologica. 2022, vol. 51, no. 1, str. 47-63, https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/10688/10597, DOI: 10.3986/ac.v51i1.10688. [COBISS.SI-ID 133496323]
 • Šebela, S. Primerjava zgodovinskih in današnjih meritev temperature v turističnih jamah. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : zbornik del : 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. Str. 21-27, zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142007811]
 • Šebela, S, Novak, U. Spremembe zračnega tlaka v kraških jamah po izbruhu vulkana Hunga Tonga. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : zbornik del : 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. Str. 47-51, graf. prikazi. ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142010371]
 • Novak, U. Hydrologically induced deformations obtained from active tectonic micro-displacement monitoring in karst. In: KUHAR, Miran (ed.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : Proceedings: 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. 29-33, ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142009091]
 • Blatnik, M, Gabrovšek, F, Ravbar, N, Frantar, P, Gill, L. Ocena vpliva podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti na poplavno dinamiko Cerkniškega polja. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2022 : zbornik del : 28. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2023. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2023. Str. 35-46, zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-95299-3-5. [COBISS.SI-ID 142010115]
 • Šebela, S. 2023. Existing observer : SLO-KARST: predavanje na EPOS Near-Fault Observatories, NFO Meeting Agenda, Roma (ITA), 20th-22nd of March [2023]. [COBISS.SI-ID 147450883]
 • Knez, M, Slabe, T, Blatnik, M, Čeligoj Biščak, J, Gabrovšek, F, Kogovšek, B, Kozel, P, Mayaud, C, Mulec, J, Aljančič, M, Otoničar, B, Petrič, M, Pipan, T, Prelovšek, M, Ravbar, N, Šebela, S, Zupan Hajna, N. 2023. Development challenges on classical karst. V: LAND, Lewis (ur.). Proceedings of the 17th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst : National Cave and Karst Research Institute Symposium 9. Carlsbad: National Cave and Karst Research Institute, 2023. Str. 13-24, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-0-9910009-8-2. https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=sinkhole_2022. [COBISS.SI-ID 151003651]
 • Novak, U. 2023. Monitoring active tectonics via fault micro-displacements in western Slovenia, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-7388, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-7388, 2023.
 • Mulec, J, Slabe, T, Šebela, S, Zupan Hajna, N, Knez, M, Čeligoj Biščak, J, Blatnik, M, Drame, L, Drole, F, Gabrovšek, F, Johnston, V E., Kogovšek, B, Kozel, P, Mayaud, C, Aljančič, M, Novak, U, Otoničar, B, Petrič, M, Pipan, T, Prelovšek, M, Ravbar, N, Skok, S, Stamenković, S, Šarc, F, Šušak, S, Švara, A, Valentić, L, Zadel, M, Mulec, J (Editor, Photographer), Slabe, T (Editor), Šebela, S (Editor, Photographer), Zupan Hajna, N (Urednik, Photographer), Knez, M (Editor, Fotograf), Čeligoj Biščak, J (Editor). 2023. 75 years of the Karst Research Institute ZRC SAZU. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2023. 139 pag., ISBN 978-961-05-0737-6. [COBISS.SI-ID 149804291].

2022

2021

 • Šebela, Stanka. Natural and anthropogenic impacts on cave climates: Postojna and Predjama show caves (Slovenia), (Earth and planetary sciences). 1st ed. [S. l.]: Elsevier, 2021. 274 str. ISBN 978-0-12-822954-5. PDF. doi: 10.1016/B978-0-12-822954-5.00001-9. [COBISS.SI-ID 64999683].
 • Šebela, Stanka. RI-SI-EPOS project: e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku “EPOS ERIC and EPOS SP – Integration of Balkan countries”, 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794883].
 • Slabe, Tadej, Šebela, Stanka. Welcome speech : e-predavanje po videopovezavi na mednarodnem dogodku “EPOS ERIC and EPOS SP – Integration of Balkan countries”, 9. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 96794627].
 • Šebela, Stanka. Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. [S. l.: s. n., 2021]. 1 spletni vir (videoposnetek (11 min, 15 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=pRGHu4o0FEM. [COBISS.SI-ID 85580803].
 • Aljančič M, Blatnik M, Krebelj M, Šebela S. RI-SI-EPOS project 2021. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (videoposnetek (2 min, 35 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=NM1so88QNgc. [COBISS.SI-ID 87006211].
 • Aljančič Magdalena & ŠEBELA Stanka 2021. EPOS in Slovenia: Responsible Research Innovation and Opportunities https://www.epos-eu.org/ri-si-epos-project-slovenia.
 • Mulec J, Oarga-Mulec A, Skok S, Šebela S, Cerkvenik R, Zorman T, Holko L, Eleršek T, Pašić L. Emerging ecotone and microbial community of a sulfidic spring in the reka River near Škocjanske jame, Slovenia. Diversity. 2021, vol. 13, iss. 12, str. 1-20, ilustr. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/13/12/655, DOI: 10.3390/d13120655. [COBISS.SI-ID 88885251].
 • Šebela S, Tasič I, Čarman M, Aljančič M, Novak U, Živčić M. 2021 Potential near fault observatory site in Slovenia : overview of the area south of Postojna. Virtual 37th General Assembly of the European Seismological Commission, ESC 2021, 19-24 September: book of abstracts. p. 300.
 • Šebela S., Stemberk J., Briestenský M. 2021. Micro-displacement monitoring in caves at the Southern Alps–Dinarides–Southwestern Pannonian Basin junction. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10064-021-02382-4.pdf, ISSN 1435-9529. [Print ed.], 2021, 21 pg., ilustr., doi: 10.1007/s10064-021-02382-4. [COBISS.SI-ID 73030147].
 • Čeligoj Biščak J., Pipan, T., Šebela S., Krebelj M., Aljančič M. 2021. Development of research infrastructure (RI) for the international competitiveness of the development of Slovenian RI space -RI-SI-EPOS and RI-SI-LifeWatch. In: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology – local and general aspects: [within international year of karst and caves]; 28th International Karstological School Classical Karst: abstracts & guide book. Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pg. 82. PDF.
 • Blatnik M., Obu J., Košutnik J. 2021. Ice thickness measurements in ice caves using terrestrial LiDAR scanner : examples from Slovenia. In: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology – local and general aspects [within international year of karst and caves] : 28th International Karstological School Classical Karst; abstracts & guide book: Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, pg. 78. [COBISS.SI-ID 70544131].
 • Novak U., Šebela S., Ravbar N. 2021. The use of new technologies for understanding structural geology and hydrogeology of the karst unsaturated zone. In: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology – local and general aspects [within international year of karst and caves]; 28th International Karstological School Classical Karst: abstracts & guide book, Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2021, str. 112. [COBISS.SI-ID 70546947].
 • Blatnik M., (editor), Gabrovšek F., (editor), Mayaud C., (editor), Mihevc A., (editor), Petrič M., (editor), Ravbar N.,(editor), Zupan Hajna N., (editor). 2021. Regional karstology – local and general aspects  [within international year of karst and caves] : 28th International Karstological School Classical Karst: abstracts & guide book. Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 142 pgs., ilustr. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 69022979]. PDF. [COBISS.SI-ID 65884931].
 • Triglav Čekada M., Vreča P., Polajnar D., Sinjur I., Blatnik M., Kobal M., Bajcer B. in  Pavšek M., 2021. SEKCIJA ZA KRIOSFERO poročilo o delu v 2020 Skupščina, Ljubljana, 28. 1. 2021 SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO. PDF
 • Ravbar, N., Petrič, M., Blatnik, M., Švara, A. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. Link. [COBISS.SI-ID 61336323]
 • Šebela S., 2021. Raziskovalna infrastruktura RI-SI-EPOS na področju krasoslovja. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 7-13, Pdf. [COBISS.SI-ID 56518915]
 • Čarman M., Jesenko T., Šebela S., Zupančič P., Birko D. in Živčić M. 2021. Pomen mreže prenosnih potresnih opazovalnic RI-SI-EPOS jugovzhodno od Postojne. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12. Pdf. [COBISS.SI-ID 56519171]
 • Čarman M. 2021. Uporaba navzkrižne korelacije za detekcijo potresov v potresnih nizih. Raziskave s področja geofizike in geodezije 2020, 28.1.2021, 1-12, PDF.

2020

 • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. PDF.
 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
 • ŠEBELA, Stanka, TASIČ, Izidor, ŽIVČIĆ, Mladen, MALI, Marko, KREBELJ, Matej, ČELIGOJ, Jasmina, PANČUR, Luka, PAHOR, Jurij, ČARMAN, Martina, ZUPANČIČ, Polona, GOSAR, Andrej. Mreža prenosnih potresnih opazovalnic južno od Postojne – “RI-SI-EPOS”. [Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020]. PDF. [COBISS.SI-ID 28949763].