Publications – Geological Survey of Slovenia

ADRINEK, Simona. Shallow geothermal potential: presentation at the IGCP 636 project, GeotheRoom platform, Geothermal resources in Slovenia, 23 November 2022, Zoom meeting. [COBISS.SI-ID 131952131]

ŠINIGOJ, Jasna, BAVDEK, Jernej, VIHTELIČ, Andrej, ŠEGINA, Ela. GeoZS sensor network infrastructure – eTeren: presentation at the 37th Geoscience Information Consortium (GIC) Conference, 30 May – 2 June 2022, Prague, Czech Republic. [COBISS.SI-ID 132105219]

JEMEC AUFLIČ, M., ŠEGINA, E., PETERNEL, T., ZUPAN, M., and VIHTELIČ, A.: Detection of rockfall activity due to rock freezing and thawing by electronic geotechnical sensors in Slovenia, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-2623, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-2623, 2022.

KRIVIC, Matija. EPOS services implementation: presentation at the 6th Central European Geoscience Information Consortium (GIC) Conference (CE-GIC), 17 – 18 May 2022, Bratislava. [COBISS.SI-ID 132108803]

ŠINIGOJ, Jasna, BAVDEK, Jernej, VIHTELIČ, Andrej, ŠEGINA, Ela. GeoZS sensor network infrastructure – eTeren: presentation at the 6th Central European Geoscience Information Consortium (GIC) Conference (CE-GIC), 17 – 18 May 2022, Bratislava. [COBISS.SI-ID 132111107]

JEMEC AUFLIČ, Mateja, ŠEGINA, Ela, PETERNEL, Tina, ZUPAN, Matija, JEŽ, Jernej, ŽEBRE, Manja, KRALJ, Polona, ZAJC, Marjana, MIKOŠ, Matjaž, BEZAK, Nejc, KOBAL, Milan. Monitoring of rockfall prone areas in eastern Slovenia. V: PERANIĆ, Josip (ur.), et al. Landslide modelling & applications: proceedings of the 5th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region: [23-26 March 2022, Rijeka]. Rijeka: Faculty of Civil Engineering, University of Rijeka; Zagreb: Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb, 2022. Str. 75-79. ISBN 978-953-6953-55-4, ISBN 978-953-6953-56-1, ISBN 978-953-6923-47-2, ISBN 978-953-6923-46-5. [COBISS.SI-ID 102986755]

Matija Zupan. Nova informacijska infrastruktura eTeren: predstavljeno na 126. GeoMinuti, rednem internem srečanju Geološkega zavoda Slovenije, 17. 12. 2021, Ljubljana

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (RI-SI-EPOS). Geonovice: novice Geološkega zavoda Slovenije. 2021, letnik 4, št. 1. Pridobljeno s https://www.geo-zs.si/?option=com_content&view=article&id=623

ŠINIGOJ, Jasna, JEMEC AUFLIČ, Mateja, MALI, Nina, URBANC, Janko, JANŽA, Mitja, PETERNEL, Tina. Geološki laboratoriji v naravi. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports: 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists. 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, october, 2021. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2021. Str. 128-129. Geološki zbornik, 26. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 84741379]

Raziskovalni geološki laboratoriji v naravi. Embalaža, okolje, logistika. Št. 157, marec 2021

MOZETIČ, Simon, MATOZ, Tomislav, LAPANJE, Andrej, RMAN, Nina. Geofizikalne meritve v vrtinah: karotažne meritve. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2020. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39546883]

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI EPOS. Geonovice: novice Geološkega zavoda Slovenije. 2019, letnik 2, št. 3. Pridobljeno s https://www.geo-zs.si/?option=com_content&view=article&id=623